Algemene verkoopsvoorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden.

A)Partijen
De verkoopvoorwaarden regelen de overeenkomst tussen de klant, boven de 18 jaar en de Wine World bv en hierna genoemd “Wine World”, met adres Bayauxlaan 43-45/bus 2.2, 8300 Knokke-Heist, België. Ondernemingsnummer: BE 0668.919.918, telefoon: +32 (0)50 692 792, email: info@wineworld.be 
B)De wet van de handelspraktijken geldt voor elk aanbod en verkoop tenzij anders vermeld in onze algemene of bijzondere voorwaarden. Alle bestellingen vallen onder de aanvaarding van de algemene voorwaarden. Wine World behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren omwille van uitputting voorraad en zal de consument hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte brengen. 
C)

Voorwerp van de overeenkomst
De verkoopgoederen worden omschreven zodat u een goede beoordeling heeft van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen of fouten in de omschrijving of de prijs binden Wine World niet.

De prijs is aangegeven per fles in Euro, incl. 21% BTW, de huidige in voege zijnde BTW-voet en gebaseerd op de huidige in voege zijnde accijnzen en invoerrechten (per 1/10/2015).
De goederen kunnen afgehaald worden in de winkel in Kontich, eventuele transportkosten worden op aanvraag bekend gemaakt in overeenstemming met het lever adres en het aantal bestelde goederen. De transportkosten zijn niet in de prijs berekend. 

D)

Betaling
Elke bestelling houdt een betalingsverplichting in. De klant kan bij afhaling in de winkel in Kontich de betaling regelen per betaalkaart bancontact of geldige creditcard (Visa, Eurocard, Mastercard, Amex) of cash.

Voor verkoop op afstand met levering dient de betaling op voorhand te gebeuren per bankoverschrijving op rekening van Wine World bv met rekening nummer BE80.0689.3141.8477 na versturen van een factuur door Wine World. De klant kan de bestelling annuleren per mail vooraleer tot betaling over te gaan. 

E)Herroepingsrecht
De klant kan zonder redenen de overeenkomst verbreken gedurende 14 dagen na levering en ontvangst van de goederen door de klant of namens de klant, hiervoor richt hij zich rechtstreeks tot Wine World per mail info@wineworld.be. De klant zal de ontvangen goederen zorgvuldig behandelen. Indien de klant de goederen wenst terug te sturen in originele staat, gebeurt de terugzending volgens de duidelijke en redelijke instructies die eerst aangevraagd worden bij Wine World info@wineworld.be. De kosten voor de terugzending van de goederen bij herroeping zijn ten lasten van de klant. De consument kan er ook voor kiezen om de goederen zelf terug te brengen naar Wine World in Kontich. 
F)Levering
Het lever adres wordt door de klant opgegeven en bevindt zich op één adres in België tenzij anders overeengekomen. De levering volgt per koerier na betaling per overschrijving en samenspraak met de klant, binnen een redelijke termijn tenzij anders overeengekomen. 
G)Conformiteit en garantie
Wine World doet al het mogelijk om de beste service te verlenen, in geval van zichtbare breuk of manco bij levering dient de klant de levering onder voorbehoud te ontvangen anders kan een klacht achteraf ongeldig worden bepaald. Bovendien dient de klant dit binnen de 24u na ontvangst van de goederen schriftelijk te melden aan info@wineworld.be. Wine World staat ervoor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
H)Duur van de overeenkomst
De verkoopvoorwaarden gelden voor elke bestelling en nooit voor onbepaalde duur, noch stilzwijgende verlenging. 
I)Deze informatie vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst op afstand en wordt niet gewijzigd, behalve als de partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen. In geval van enige betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd naar keuze.

Adres

Openingsuren: op afspraak

in februari zijn afhalingen mogelijk op welbepaalde dagen, meer details onder nieuws!

Opgelet vanaf nu zijn afhalingen in ons magazijn, mechelsesteenweg 277 in kontich op afspraak via info@wineworld.be of 0473 940 147 of 050/692 792!! tot binnenkort.

Heeft u een vraag...

Stel ze ons en wij reageren zo snel mogelijk!